Spelregels winactie medewerkers Jekko display ter ere van de Nationale Recycleweek 2020

 

 1. Deze spelregels zijn van toepassing op de winactie medewerkers Jekko display ter ere van de Nationale Recycleweek 2020, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van afgedankte armaturen en energiezuinige lampen.
 2. De actie loopt van 28 september 2020 t/m 9 oktober 2020 (hierna: “de Actieperiode”).

   

  Deelname 

   

 3. De Actie staat open voor retailers en verzendbedrijven die van Wecycle een Jekko Display en/of actiekaarten hebben ontvangen.
 4. Teneinde kans te maken op één van de te winnen prijzen van de Actie, dient de deelnemer een foto van de Jekko Actiedisplay in het eigen bedrijf/winkel te maken en deze in te sturen naar info@wecycle.nl. Er kan per retailer/verzendbedrijf maximaal één keer een foto worden ingestuurd en daarmee worden deelgenomen om kans te maken op een prijs.
 5. Deelname is kosteloos.
 6. Uiterlijk binnen twee weken na het eindigen van de Actieperiode verloot Wecycle onder alle correcte inzendingen 25 traktaties. 
  De winnaars worden bekend gemaakt in de termijn genoemd onder punt 9 van deze actievoorwaarden.

   

  Prijzen 

   

 7. Deelnemers van de Actie maken kans op de volgende prijs: 25x kans op een traktatie. De traktatie bestaat uit een pakket met een aantal koeken en snoepgoed. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt maximaal € 1.500,-

   

  Overig 

   

 8. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de ter beschikking stelling en uitvoering van de prijzen uit. Indien een prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met deze actievoorwaarden.
 9. Alle prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk vier weken na de bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van prijsafhandeling.
 10. Het recht van een prijswinnaar op een prijs vervalt indien Wecycle binnen vier weken na bekendmaking van de prijswinnaars geen reactie van de winnaar heeft ontvangen.
 11. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.
 12. De deelnemer verklaart zich akkoord om mee te doen met promotionele acties ten behoeve van Wecycle in het kader van de Actie. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.wecycle.nl/actievoorwaarden.
 13. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
 14. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen tot het moment van verwijdering van de gegevens als bedoeld onder punt 12 een wijziging van de gegevens doorgeven aan Wecycle op de onder punt 22 beschreven wijze.
 15. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Wecycle, als ook al hun gezins- en familieleden.
 16. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze spelregels tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De spelregels zullen niet ten nadele van de deelnemer worden gewijzigd. 
 17. Wecycle behoudt zich het recht voor om de Actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.
 18. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de Actie.
 19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 20. Eventuele kansspelbelasting die wordt geheven op de prijs komt voor rekening van Wecycle.
 21. De spelregels van de Actie zijn beschikbaar op wecycle.nl/winkels. Voor meer informatie over de Actie kunt u terecht op wecycle.nl/inleveren. Voor vragen over de Actie kan een e-mail worden gestuurd naar info@wecycle.nl
 22. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.
 23. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 24. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten.

 Zoetermeer, oktober 2020

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door derden op de wijze en voor de doeleinden zoals in onze privacy voorwaarden omschreven.