Volledige ontzorging

Wij ontzorgen uw gemeente met de optimale inzameling en recycling van alle afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA ofwel e-waste). We bieden een reële kostenvergoeding en mogelijkheden voor lokale werkgelegenheidsprojecten en inzamelcampagnes.

Geen risico op illegale handel

Door met ons samen te werken, loopt u geen risico dat e-waste terechtkomt in het illegale circuit. Wij werken uitsluitend samen met WEEELABEX-gecertificeerde verwerkers.

Social return

Wij ondersteunen partnergemeenten op het gebied van social return. Via onze Wecycle Service Centers stromen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door naar een baan of studie. Lees meer

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Wat zijn mijn verplichtingen?

  Elke gemeente heeft de volgende wettelijke verplichtingen:

  • Een plek ter beschikking stellen waar inwoners afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen kosteloos kunnen inleveren
  • Het ingenomen e-waste uitsluitend afgeven aan een partij die het laat recyclen conform de WEEELABEX-standaarden.
  • Eventuele demontage van e-waste (bijvoorbeeld verwijderen van kabels of onderdelen) door de gemeente zelf uitsluitend conform de WEEELABEX-standaarden.

  Door e-waste af te geven aan Wecycle, voldoet uw gemeente volledig aan de wettelijke verplichtingen uit de Europese WEEE Directive, de regeling AEEA en de wijzigingen op de regeling AEEA

 • Is mijn gemeente partner van Wecycle?

  Wij werken samen met 75 procent van de gemeenten in Nederland. Check of ook uw gemeente met ons samenwerkt.

  Overzicht gemeenten

 • Draagt Wecycle bij aan het programma VANG Huishoudelijk Afval?

  De ambitie van het programma VANG Huishoudelijk Afval is om het restafval te laten dalen naar 100 kilo per inwoner in 2020. Door afgedankte apparaten en lampen aan ons af te geven, draagt u bij aan deze doelstelling.

 • Wat doet Wecycle voor de sociale economie?

  Wij ondersteunen social return on investment (SROI) op verschillende manieren. In onze Wecycle Service Centers werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij sorteren en demonteren elektrische apparaten. We werken ook samen met zo’n 80 (gemeentelijke) kringloopbedrijven. Hier zijn vaak mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Social return

 • Heeft Wecycle een winstoogmerk?

  Nee. Wij zijn de non-profitorganisatie in Nederland die de inzameling en recycling van e-waste regelt.

 • Hoe kan ik mij aanmelden?

  Wilt u eenvoudig voldoen aan uw wettelijke verplichtingen?

  Kies net als 75 procent van de gemeenten in Nederland voor een solide en betrouwbare partner. Meld u aan bij ons via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 671.

 • Ik heb een andere vraag, waar kan ik terecht?

  U kunt contact opnemen via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 671.

Inleveren is terugkrijgen

Optimale recycling

U draagt bij aan het hergebruik van grondstoffen, voorkomt dat schadelijke stoffen in het milieu belanden en loopt geen risico op reputatieschade door illegale handel. Klik op de foto hiernaast voor de video.

Social return

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via Wecycle Service Centers en samenwerking met (gemeentelijke) kringloopbedrijven. Klik op de foto hiernaast voor de video met meer informatie.

Scholen inzamelactie kleine apparaten

Inzamelen, leren en een mooi cadeau voor basisscholen in uw gemeente. Klik op de foto hiernaast voor een korte uitleg.

Gratis Jekko's voor uw inwoners

Inzamelbox voor thuis om de inzameling onder uw inwoners te stimuleren

Jekko is de praktische inzamelbox voor thuis. Met de Jekko kunnen uw inwoners gebruikte kleine elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen netjes op één centrale plek bewaren. Vervolgens kunnen ze dit gescheiden inleveren. 

Partnergemeenten kunnen gratis Jekko’s bestellen. Wilt u Jekko’s gaan verspreiden in uw gemeente? Dan adviseren wij om eerst even contact met ons op te nemen over de voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat ongerichte of huis-aan-huis-verspreiding van de Jekko niet in aanmerking komt voor kosteloze toezending.

 

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 671

René Eijsbouts

Adviseur Overheid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door derden op de wijze en voor de doeleinden zoals in onze privacy voorwaarden omschreven.