Producenten van elektrische apparaten slaan de handen ineen

Producenten
Geplaatst op 18 december 2019
Met de oprichting van stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) versterken de producenten van elektrische apparaten de organisatie van de inzameling en recycling van hun afgedankte apparaten (e-waste). 
De producentenorganisaties van elektrische apparaten hebben op 17 december jl. stichting OPEN opgericht. Stichting OPEN gaat zich namens alle producenten richten op het op effectieve en efficiënte wijze behalen van de wettelijke inzameldoelstellingen. 

Om haar missie te realiseren gaat stichting OPEN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen bij de overheid. Via dit instrument is een solide financiering en een faire verdeling van de kosten mogelijk. 

Op stichting-open.org leest u meer over de achtergrond over de oprichting van stichting OPEN en vindt u tevens een overzicht van de veelgestelde vragen. 
 
Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door derden op de wijze en voor de doeleinden zoals in onze privacy voorwaarden omschreven.