Wetswijziging Open Scope

Sinds 15 augustus 2018 is een wetswijziging van kracht over de reikwijdte (scope) van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (hierna: de Regeling). Deze wetswijziging heeft (mogelijk) impact op de elektrische apparatuur die u wettelijk verplicht bent te rapporteren. We noemen dit de Open Scope. Er zijn drie typen wijzigingen:

 • Nieuwe producten komen onder de Regeling te vallen (Component of apparaat)
 • Producten worden opnieuw gecategoriseerd en krijgen een andere indeling | Indeling op basis van afmeting (m.u.v. armaturen)
 • Nieuwe uitzonderingen zijn van kracht

Nieuwe producten

Vóór 15 augustus 2018 vielen alleen producten die voor hun primaire functie afhankelijk zijn van elektriciteit (via netstroom, accu of batterij) binnen de Regeling. Vanaf 15 augustus 2018 vallen ook producten onder de Regeling met een elektrische functie die niet te maken heeft met de primaire functie van het product. Voorbeelden:

 • knuffelberen met geluid
 • schoenen met geïntegreerde lampjes 
 • bureaus met geïntegreerde elektrische verstelfunctie 
 • producten waarin een chip is verwerkt, zoals een pinpas, simkaart, RIFD  etc. 
 • e-bikes zonder typegoedkeuring
 • consumentenarmaturen

Nieuwe uitzonderingen

Een aantal nieuwe uitzonderingen is van kracht. Dit betekent dat sommige producten niet meer onder de Regeling vallen en niet meer gerapporteerd hoeven te worden. Onderstaand treft u een overzicht van deze nieuwe uitzonderingen aan:

 • Apparatuur die is ontworpen om de dampkring te verlaten 
 • Grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen 
 • Grote vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die niet specifiek is ontworpen voor en is geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties
 • Vervoermiddelen voor personen of goederen (m.u.v. elektrische fietsen)
 • Niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld
 • Apparatuur die is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die uitsluitend door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld
 • Medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, wanneer deze hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

Wij hebben een overzicht opgesteld met enkele voorbeelden per uitzondering. Tevens kunt u hierin vinden waarop een betreffende uitzondering niet van toepassing is. Dit overzicht vindt u hier

Op basis van bovenstaande informatie en de informatie in het overzicht kan niet altijd worden geconcludeerd dat een product niet gerapporteerd hoeft te worden. Daarom verzoeken wij u bij twijfel altijd contact met ons op te nemen. Indien nodig leggen we uw product voor aan de helpdesk van de overheid. 

Elektrische component of gehele apparaat opgeven?

De overheid heeft de onderstaande richtlijn opgesteld om te bepalen of het apparaat geheel moet worden opgegeven of alleen het elektrische component. Let u vooral op de onderstreepte gedeelten.

Indien een elektrisch of elektronisch element demontabel/vervangbaar is van een product dat zowel elektrisch als niet-elektrisch functioneert (het product werkt nog na verwijdering van het elektrisch element), is alleen het verwijderbare elektrische of elektronische element van het product aan te merken als apparaat en niet het totale product. Daarbij wordt een element als demontabel en vervangbaar gezien als het door de gebruiker op eenvoudige wijze (dat wil zeggen handmatig of met standaard gereedschap) te verwijderen is zonder het product waar de elektronica in is verwerkt, te beschadigen.

Is bovenstaande van toepassing op uw product, dan hoeft u dus alleen het elektrische element op te geven. Is bovenstaande niet van toepassing op uw (elektrische) product, dan geeft u het gehele apparaat op.

Nieuwe categorisering

Per 1 januari 2019 is een nieuwe categorisering van toepassing. De tien oude categorieën zijn heringedeeld in zes nieuwe categorieën.

Oude categorie tot 31 december 2018

 1. Grote huishoudelijke apparaten
 2. Kleine huishoudelijke apparaten
 3. ICT- en Telecommunicatieapparatuur
 4. Consumentenapparatuur beeld & geluid
 5. Verlichtingsapparatuur
 6. Elektrisch gereedschap
 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
 8. Medische en gezondheidsmiddelen
 9. Meet- en regelapparatuur
 10. Automaten

Nieuwe categorie per 1 januari 2019

 1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
 2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2
 3. Lampen
 4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm)
 5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)
 6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)

Wanneer is de nieuwe categorisering op u van toepassing?

Jaaropgave

Als u éénmaal per jaar rapporteert, dan maakt u pas gebruik van de nieuwe categorie-indeling en bijbehorende artikelcodes bij uw jaaropgave over 2019, die u begin 2020 invoert.

Kwartaalopgave

Als u per kwartaal rapporteert, maakt u op 1 april 2019, bij uw opgave van het eerste kwartaal van 2019, voor het eerst gebruik van de nieuwe categorie-indeling en artikelcodes. 

Gemakkelijke overstap

In de producten- en tarievenlijst van 2019 treft u de nieuwe categorie-indeling en Wecycle-artikelcodes aan. Om de overstap naar nieuwe categorieën en artikelcodes gemakkelijker te maken, is tevens een conversietabel ontwikkeld.

Indeling op basis van afmeting (m.u.v. armaturen)

Voor alle producten geldt per 1 januari 2019 een indeling op basis van afmeting:

Het volgende onderscheid is gemaakt voor verschillende apparaten:

 • Grote apparatuur (met een buitenafmeting > 50 cm)
 • Kleine apparatuur (met een buitenafmeting van ≤ 50 cm)

Deze indeling geldt niet voor armaturen. Voor armaturen maakt u het onderscheid op basis van gewicht (> 750 gram of ≤ 750 gram). Beide indelingen kunt u terugvinden in de producten- en tarievenlijst 2019.

Bij het bepalen van de afmeting van uw apparaat neemt u de lengte van de kabel niet mee. Als uw bedrijf losse kabels (met of zonder stekker) verkoopt, meet u het formaat van de opgerolde kabel. Verdere toelichting kunt u vinden in het document ‘Afmeting apparaat bepalen’.

Meer informatie

Wecycle werkt aan een nieuwe productzoeker: een (niet-limitatieve) lijst waarin u eenvoudig kunt toetsen of uw product onder de Regeling valt. Vanzelfsprekend vernemen we het graag indien u vragen heeft.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 630

Anita de Reus

Relatiebeheerder

Naomi Boeree

Relatiebeheerder

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door derden op de wijze en voor de doeleinden zoals in onze privacy voorwaarden omschreven.